Categorii
Urmareste-ne pe
Neferoase - Bronz cu staniuNume produs U.M. Stoc Pret (RON) Cantitate
Den.Material CuSn10 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122224) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122234) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122244) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10 - Lingouri TURNATE (0122214) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122264) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122254) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10Pb10 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122228) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10Pb10 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122238) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10Pb10 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122248) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10Pb10 - Lingouri TURNATE (0122218) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10Pb10 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122268) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn10Pb10 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122258) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn12 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122225) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn12 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122235) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn12 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122245) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn12 - Lingouri TURNATE (0122215) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn12 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122265) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn12 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122255) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn14 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122226) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn14 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122236) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn14 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122246) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn14 - Lingouri TURNATE (0122216) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn14 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122266) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn14 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122256) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn3Zn11Pb4 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122219) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn3Zn11Pb4 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122229) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn3Zn11Pb4 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122239) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn3Zn11Pb4 - Lingouri TURNATE (0122209) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn3Zn11Pb4 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122259) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn3Zn11Pb4 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122249) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122222) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122232) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122242) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6 - Lingouri TURNATE (0122212) Kg 44 81.20
Den.Material CuSn6 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122262) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122252) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6Zn4Pb4 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122220) Kg 17 90.30
Den.Material CuSn6Zn4Pb4 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122230) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6Zn4Pb4 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122240) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6Zn4Pb4 - Lingouri TURNATE (0122210) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6Zn4Pb4 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122260) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn6Zn4Pb4 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122250) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn9Zn5 - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122221) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn9Zn5 - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122231) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn9Zn5 - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122241) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn9Zn5 - Lingouri TURNATE (0122211) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn9Zn5 - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122261) Kg 0 0.00
Den.Material CuSn9Zn5 - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122251) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnB - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122223) Kg 19 110.60
Den.Material CuSnB - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122233) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnB - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122243) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnB - Lingouri TURNATE (0122213) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnB - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122263) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnB - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122253) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnBPbB - Bare rotunde matritate in stare lichida Fi30 - Fi300 BRUT TURNATE (0122227) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnBPbB - Bare rotunde turnate continuu Fi0.25-Fi100 sau matritate in stare lichida ORICE Fi EBOSATE (0122237) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnBPbB - Bucse turnate centrifugal si matritate in stare lichida EBOSATE (0122247) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnBPbB - Lingouri TURNATE (0122217) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnBPbB - Piese configuratii turnate gravitational EBOSATE (0122267) Kg 0 0.00
Den.Material CuSnBPbB - Piese de diferite configuratii turnate gravitational BRUT TURNATE (0122257) Kg 0 0.00